KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 1 TIẾT VĂN 7- HOÀNG LAN

Tháng Tư 3, 2019 11:16 sáng

Ngày soạn :10/02/2019

Ngày dạy : 15/02/2019

 

Tiết 89:                                KIỂM TRA TIẾNG VIỆT

  1. Mục đích cần đạt:

Nhằm giúp HS :

– Hệ thống hoá những kiến thức  đã học về từ ngữ, ngữ pháp đã được học ở học kì 2.

– Rèn luỵên HS kĩ năng nhận biết, phân tích, viết đoạn văn.

  1. Chuẩn bị:

– GV: Chuẩn bị kĩ đề bài và đáp án.

– HS:  Ôn tập kĩ để kiểm tra.

  1. Tiến trình bài kiểm tra:

 Nội dung kiểm tra:

  1. Ma trận:

 

Mức độ Tên Chủ đề    Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
1.- Trạng ngữ– Câu rút gọn  

 

Ê

 

– Trạng ngữ– Câu rút gọn        
Số câu : 1Số điểm : 3.0Tỉ lệ :30% Số câu: 1Số điểm: 3.0Tỉ lệ: 30%       Số câu:1Số điểm:3.0Tỉ lệ :30%
2. – Câu rút gọn– Câu đặc biệt    – Khái niệm Câu rút gọn.– Khái niệm câu đặc biệt.  – Mục đích của việc rút gọn câu.– Tác dụng của câu đặc biệt.     
Số câu :1Số điểm : 3 Tỉ lệ :30%   Số câu:1/2Sốđiểm:1.5Tỉ lệ:15% Số câu:1/2Sốđiểm:1.5Tỉ lệ:15%   Số câu:1Số điểm:3.0Tỉ lệ: 30%
3.- Trạng ngữ– Câu rút gọn  – Câu đặc biệt       Viết đoạn văn có sử dụng Trạng ngữ, Câu rút gọn, Câu đặc biệt.  
Số câu :1Số điểm : 4.0   Tỉ lệ :40%       Số câu:1Sốđiểm:4.0Tỉ lệ: 40% Số câu:1Sốđiểm:40Tỉ lệ:40 %
Số câu :3Số điểm : 10   Tỉ lệ :100% Số câu: 1Số điểm: 3.0Tỉ lệ: 30%  Số câu:1/2Sốđiểm:1.5Tỉ lệ:15% Số câu:1/2Sốđiểm:1.5Tỉ lệ:15% Số câu:1Sốđiểm:3Tỉ lệ: 30% Số câu:3Sốđiểm:10Tỉ lệ:100 %

 

  1. Đề bài:

1.Đề chẵn:

  Câu 1: (3.0  điểm)

Đọc kĩ đoạn văn sau và  xác định các trạng ngữ trong đoạn văn đó, cho biết nó thuộc những trạng ngữ gì?

“Thường thường vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân đã bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê lờ mờ . Sáng dậy nằm dài nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những vệt xanh tươi ở trên trời, mình cảm thấy một niềm vui rạo rực, một niềm  vui sáng sủa .Trên giàn thiên lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong, có những làn sóng hồng hồng rung động như những con ve mới lột.”

                                                                              ( Vũ Bằng – Mùa xuân của tôi)

Câu 2: (3.0 điểm)

Thế nào là Rút gọn câu ? Nêu mục đích của việc rút gọn câu?

Câu 3: (4.0  điểm)

Viết một đoạn văn từ 7- 10 câu (với nội dung tự chọn) trong đó có sử dụng ít nhất một trạng ngữ, một câu rút gọn và chỉ ra trạng ngữ, câu rút gọn được dùng trong đoạn văn.

 

  1. Đề lẽ

Câu 1: (3.0  điểm)

Đọc kĩ đoạn văn sau và  xác định các câu rút gọn trong đoạn văn, cho biết mục đích của các câu rút gọn đó.

“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương , trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nlghĩa là phải ra sức giải thích , tuyên truyền, tổ chức , lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.”                                         (Hồ Chí Minh)

Câu 2: (3.0 điểm)

Thế nào là câu đặc biệt ? Nêu tác dụng của câu đặc biệt?

Câu 3: (4.0  điểm)

Viết một đoạn văn từ 7- 10 câu (với nội dung tự chọn) trong đó có sử dụng ít nhất một trạng ngữ, một câu đặc biệt và chỉ ra trạng ngữ, câu đặc biệt được dùng trong đoạn văn.

III. Đáp án – Biểu điểm:

1.Đề chẵn:

Câu 1:  (3.0 điểm).

Trạng ngữ:   – Thường thường vào khoảng đó: TN chỉ thời gian

– Sáng dậy: TN chỉ thời gian

– Trên giàn thiên lí: TN chỉ địa điểm

– Chỉ độ tám chín giờ sáng: TN chỉ thời gian

                        – Ở trên trời: TN chỉ địa điểm                                  

                       – Trên nền trời trong trong: TN chỉ địa điểm

* Đúng mối câu cho 0, 5 điểm.

Câu 2:   (3.0 điểm)

– Yêu cầu nêu chính xác k/niệm .  (1,5 điểm)

– Nêu được mục đích câu rút gọn  (1,5 điểm)

Câu 3:   (4.0 điểm)

Trình bày đoạn văn trọn vẹn, biết chọn nội dung để viết và có sử dụng trạng ngữ, câu rút gọn, chỉ ra được trạng ngữ, câu rút gọn,.

 

1.Đề lẽ:

Câu 1:  (3.0 điểm).

– Câu rút gọn:

– Có khi được trưng bày trong tủ kính…dễ thấy:  Làm cho câu gọn, lượng thông tin ít, tránh lặp từ ngữ.

– Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo…trưng bày: Làm cho câu gọn, lượng thông tin ít, tránh lặp từ ngữ.

– Nghĩa là ra sức giải thích, tuyên truyền…kháng chiến: Làm cho câu gọn, lượng thông tin ít, tránh lặp từ ngữ.

– Mỗi câu đúng cho 1.0 điểm.

Câu 2:   (3.0 điểm)

– Yêu cầu nêu chính xác k/niệm .  (1,5 điểm)

– Nêu được mục đích câu rút gọn  (1,5 điểm)

Câu 3:   (4.0 điểm)

Trình bày đoạn văn trọn vẹn, biết chọn nội dung để viết và có sử dụng trạng ngữ, câu rút gọn, chỉ ra được trạng ngữ, Câu đặc biệt.

 

  1. Củng cố : Gv thu bài.
  2. Dặn dò: – Về nhà xem lại kiến thức đã kiểm tra.

– Chuẩn bị: Cách làm bài văn lập luận chứng minh.