CÔNG THỨC ĐỊA LÝ

Tháng Mười 10, 2018 4:19 chiều
Yêu cầu Đơn vị Công thức tính
1.Mật độ Người / km2 Mật độ = Dân sồ                 diện tích
2.Sản lượng Tấn hayTriệu tấn Sản lượng = diện tích x năng suất
3.Năng suất Tạ / haTấn/ha Năng suất =  sản lượng                      diện tích
4.Bình quânĐất trên người m2 / người Bình quân đất = diện tích Đất                               số dân
5.Bình quânThu nhập

trên người

USD / người B/quân thu nhập  = diện tích Đất                                  số dân
 6.Bình quânSản lượng trên người Kg/ người B/quân sản lượng  = tổng sản lượng                                     số dân
7. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên % Tỉ lệ gia tăng = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử(đơn vị sinh và tử là ‰ mà TLGTTN là %

vì thế ta đổi từ ‰ ra %

bằng cách lấy cả tử và mẫu chia cho 10)

8. Tính tỉ trọng % Cho tổng số (hay cả nước) = 100%Rồi lấy giá trị từng phần x 100% chia cho tổng số

A= giá trị của A x 100%

chia cho tổng số

9. Tính tốc độ tăng trưởng % Cho năm đầu tiên của bảng số liệu = 100%% năm sau = giá trị của năm sau x 100%

chia cho giá trị năm đầu .

10.Từ % tính ra giá trị thực Theo giá trị tính(tỉ USD hay

triệu tấn ,,,)

Giá trị của A = % của A x giá trị của tổng số
11. Tìm giá trị Xuất nhập khẩu Tỉ USD haytriệu đồng Tổng XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩuCán cân XNK = Xuất khẩu – Nhập khẩu

Tổng XNK + CCXNK = 2 Xuất khẩu + 0

 

CÔNG THỨC ĐỊA LÝ

 

 

 

 

Lưu ý:

1 hải lý = 1852 m

1 tấn = 10 tạ = 1000 kg

1 ha = 10000 m2

1 km= 100 ha = 1.000.000 m2

            + Tính mật độ sẽ lấy số nguyên, không có số lẻ.

            + Chỉ nên lấy tối đa 2 số lẻ (trừ khi đề yêu cầu lấy nhiều hơn)

 

                    Còn đề không yêu cầu gì thì tốt nhất nên lấy 1 số lẻ thôi