Thơ về ngành 20/11

Tháng Mười Một 6, 2017 2:18 chiều

             VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA

 

Tôi  về thăm  mái trường xưa

Thầy cô chào đón  say sưa tiếng cười

Hàng cây phượng vẫn xanh tười

Lòng tôi cảm thấy như người mới thôi

Nhớ lớp học nhớ chổ ngồi

Làm sao quên được một thời rèn thân

Có lúc xa có lúc gần

Thầy cô còn đấy bao lần nhớ thương

Làm sao quên được con đường

Vẫn hàng phượng vĩ trống trường vang lên

Nhớ bạn cũ nhớ cái tên

Tháng năm sống mãi bên thềm tương lai

Thời gian là chuỗi ngày dài

Trường xưa bạn cũ vẫn hoài chờ mong

Nhớ thầy tôi viết đôi dòng

Thành tâm kính tặng tấm lòng mẹ cha

Tuổi xuân thầy củng đã qua

Thế nhưng tiếng hát ngân nga cuộc đời

Thầy cô kính lắm  bạn ơi

Dẫu đi đâu vẫn đôi lời hiến dâng.
Quảng Sơn, 15/10/2017

 

                       Sáng tác: Trần Ngọc Lê

                         Trường THCS Quảng Sơn