HOÀNG TRỌNG AN: KẾ HOẠCH ĐỘI TUẦN 10

Tháng Mười 25, 2017 9:59 chiều
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI  THCS QUẢNG SƠN––––––––––––––––––––    
Số: 10/KH-LĐ
Quảng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TUẦN 10

Từ 23/10/2011 – 29/10/2017 – Năm học: 2017 – 2018

–––––––––––––––––––

Thứ Buổi Nội dung công việc Chủ trì Lực lượng tham gia
223/10 Sáng – Làm kế hoạch tuần; Biên tập ảnh đưa lên Web- Làm báo cáo gửi HĐĐ huyện – TPT- TPT- TPT

– TPT

– TPT

Chiều – Phát bài thi Chuyên hiệu- Làm phổ cập- Phân công phân nhiệm cho BCH LĐ
324/10 Sáng – Họp đội Cờ đỏ- Làm phát thanh Măng non tuần 10 – TPT- TPT- BGH – Đội Cờ đỏ- HĐ
Chiều
425/10 Sáng – Họp đội cờ đỏ – TPT- TPT
Chiều – Cập nhật biên bản hội họp (giao ban)- Kiểm tra hoạt động của BCH Liên Đội
526/10 Sáng TPT và đại diện BCH Liên đội đi tập huấn
Chiều TPT và đại diện BCH Liên đội đi tập huấn
627/10 Sáng TPT và đại diện BCH Liên đội đi tập huấn
Chiều TPT và đại diện BCH Liên đội đi tập huấn
728/10 Sáng TPT và đại diện BCH Liên đội đi tập huấn
Chiều TPT và đại diện BCH Liên đội đi tập huấn
CN29/10 Sáng – Nghỉ
Chiều – Nghỉ

 

    TPT ĐỘI  Hoàng Trọng An