Untitled19

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo quản, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số: 10/QĐ-THCSQS                                             Quảng Sơn, ngày  8  tháng 5 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH
Untitled1122222

TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC…
IMG20200905072809

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC

  PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN   Số:  /QĐ – HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Quảng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2020    
IMG20191003070058

NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG   A– ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN…
Untitled19

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

         PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN   Số: …./KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Sơn, ngày 9 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH   
120612185_384897276008295_890873835905813362_n

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM2020

Thực hiện kế hoạch của các cấp sáng 05/10/2020. Trường THCS Quản Sơn đã tổ chức thành công buổi lễ Hưởng ứng tuần lễ học tập sốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số thức đẩy học tập suốt đời”. Tham…