THỜI KHÓA BIỂU 2019-2020

                                                         THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU  THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/10/2019 ÁP DỤNG TỪ…

GIÁO AN SỬ 8 TIẾT 33

CHƯƠNG V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ VĂN HOA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

THỜI KHÓA BIỂU HK2

                                                         THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU  THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/01/2018 ÁP DỤNG TỪ…

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Ngày soạn:22/10/2017                                       Ngày dạy:24,28/10/2017   CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ   Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được -Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế …