HOANG TRONG AN: KẾ HOẠCH THI BÁO TƯỜNG 20-11

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNLĐ TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 Năm học 2017…

Chuyên đề: Phương pháp dạy học Tiếng Anh hệ 10 năm

CHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH HỆ 10 NĂM   ĐẶT VẤN ĐỀ Việc dạy- học ngoại ngữ nói chung và bộ môn tiếng anh ở nước ta nói riêng đang thực hiện bước chuyển từ chư­ơng trình giáo dục tiếp cận nội dung…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

                                             LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian NỘI DUNG Ghi chú Tháng  8/2017 -…

danh sach hoc sinh lop 7/1

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN DANH SÁCH HỌC SINH TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học Năm học 2016-2017 Ghi chú 2017-2018 Học lực Hạnh kiểm Trần Thị Lan Anh 22/4/2005 71 Giỏi Tốt 2 Hoàng Minh Chiến 14/8/2005 71 Giỏi Tốt 3 Trần Đình Dũng 26/3/2005 71 Giỏi Tốt 4 Trần Thị Ngọc Hà 05/12/2005 71 Giỏi Tốt 5 Trương Thị Khánh Ly 04/12/2005 71 Giỏi Tốt 6 Hồ Quang Minh 21/11/2005 71 Giỏi Tốt 7 Trần Thị Diệu Minh 09/6/2005 71 Giỏi Tốt 8 Trương…