THỜI KHÓA BIỂU HK2

                                                         THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU  THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/01/2018 ÁP DỤNG TỪ…

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Ngày soạn:22/10/2017                                       Ngày dạy:24,28/10/2017   CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ   Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được -Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế …