GIÁO ÁN NGHĨA CỦA TỪ (Nguồn từ cô Hoàng Lan)

NGHĨA CỦA TỪ Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: – Thế nào là nghĩa của từ? – Một số cách giải thích nghĩa của từ. Kĩ năng: Luyện kỹ năng giải thích nghĩa của từ để dùng từ một cách có ý thức…

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Ngày soạn:22/10/2017                                       Ngày dạy:24,28/10/2017   CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ   Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được -Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế …

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TIẾT 32 LỚP 7

  Ngày soạn:     Ngày dạy:        Tiết 32 :                                         Lịch sử địa phương  Bài 2: QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KÌ QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐẠI VIỆT   MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản sau: – Quảng…

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT -LÀO

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – LÀO, LÀO – VIỆT NAM”   Họ tên: Trần Thị Mai Hoa .     Tuổi: 37 Địa chỉ: Chi bộ trường THCS Quảng Sơn. Số điện thoại: 0915451291 NHỮNG BIỂU HIỆN SINH ĐỘNG CỦA…

Kế hoạch BDHSG môn Lịch sử

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ   Họ và tên: Trần Thị Mai Hoa Tổ: Khoa học xã hội Phần hành được giao: Bồi dưỡng HSG môn Lịch sử ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: * Thuận lợi: – Nhà trường luôn tạo mọi…

Giáo án bài 26: Thiên nhiên Châu Phi

I. Mục tiêu bài học Mục tiêu Kiến thức . Nắm được đặc điểm về vị trí địa lí, hình dạng lục địa châu Phi. . Đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Phi. Kỹ năng . Đọc và phân tích lược…