GIÁO ÁN NGHĨA CỦA TỪ (Nguồn từ cô Hoàng Lan)

NGHĨA CỦA TỪ Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: – Thế nào là nghĩa của từ? – Một số cách giải thích nghĩa của từ. Kĩ năng: Luyện kỹ năng giải thích nghĩa của từ để dùng từ một cách có ý thức…

Giáo án môn Ngữ Văn 6 – Nguồn từ cô Hoàng Lan

Tiết 104:                                           HOÁN DỤ                                                                          I . Mục tiêu cần đạt: – Nắm được khái…

Một số bài toán sinh học 8

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP SINH 8 Bài 1/ Cơ sở khoa học để phân loại nhóm máu hệ A, B, O ? Viết sơ đồ truyền máu? Bài 2 / Cho biết tâm thất mỗi lần co bóp…

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Ngày soạn:22/10/2017                                       Ngày dạy:24,28/10/2017   CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ   Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được -Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế …