GIÁO ÁN NGHĨA CỦA TỪ (Nguồn từ cô Hoàng Lan)

NGHĨA CỦA TỪ Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: – Thế nào là nghĩa của từ? – Một số cách giải thích nghĩa của từ. Kĩ năng: Luyện kỹ năng giải thích nghĩa của từ để dùng từ một cách có ý thức…

Giáo án môn Ngữ Văn 6 – Nguồn từ cô Hoàng Lan

Tiết 104:                                           HOÁN DỤ                                                                          I . Mục tiêu cần đạt: – Nắm được khái…

Một số bài toán sinh học 8

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP SINH 8 Bài 1/ Cơ sở khoa học để phân loại nhóm máu hệ A, B, O ? Viết sơ đồ truyền máu? Bài 2 / Cho biết tâm thất mỗi lần co bóp…

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Ngày soạn:22/10/2017                                       Ngày dạy:24,28/10/2017   CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ   Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được -Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế …

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TIẾT 32 LỚP 7

  Ngày soạn:     Ngày dạy:        Tiết 32 :                                         Lịch sử địa phương  Bài 2: QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KÌ QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐẠI VIỆT   MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản sau: – Quảng…

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNGBÌNH BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Số: /BTĐKT V/v hướng dẫn viết đề tài, sáng kiến, giải pháp xét các danh hiệu thi đua CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Bình,…