Liên hệ

Trường  THCS Quảng Sơn

Địa chỉ: Xã Quảng Sơn- Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Nguyễn Khánh Hiển
Điện thoại:  Email:thcsquangson_bd@quangbinh.edu.vn