KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Tháng Mười 2, 2021 6:12 chiều

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

Số:      /KH-TV

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Quảng Sơn, ngày 27  tháng 9 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Chủ đề: “ Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời

cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID 19”

 

– Thực hiện công văn số 1974/KH -UBND  ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 3001 /SGDĐT- GDCN-TX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, Kế hoạch số 1887/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021của UBND thị xã Ba Đồn và  Công văn số 179/PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Phòng GD-ĐT Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021;

– Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường THCS Quảng Sơn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

– Từ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 như sau:

 

  1. Mục đích – Yêu cầu:

1.Mục đích.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, học tập trực tuyến, đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy- học, xây dựng xã hội học tập để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới. Khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Tạo cơ hội cho tất cả mọi người có được kiến thức nền tảng trong thời đại hiện đại hóa công nghệ thông tin để tiến tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản than, đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng

  1. Yêu cầu

– Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

– Triển khai Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, có hiệu quả thu hút được sự tham gia đông đảo của các ban ngành, đoàn thể, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

– “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021”. Chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID 19”. Tuyên truyền, cổ động đển mọi người hiểu ý nghĩa Tuần lễ học tập suốt đời.

 

  1. Chủ đề và thời gian tổ chức:
  2. Chủ đề : Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID 19”.
  3. 2. Thời gian thực hiện:

– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021.

– Thành phần tham gia: Toàn bộ CBGV, NV và học sinh trong toàn trường

 

III. Nội dung hoạt động:

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào tự đọc tự học, tự nghiên cứu sách- tài liệu, sử dụng CNTT trong dạy và học.

– Triển khai chương trình dạy học trực tuyến, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện thông qua các phần mềm trực tuyến như Zoom, google Meet …

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh  giá theo hướng yêu cầu học sinh tự học, tự đọc, tự nghiên cứu sách, tài liệu để có kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học; Tổ chức các chuyên đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học.

–  Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, dành nhiều điểm cao trong tuần, khai thác chương trình lớp học trực tuyến.

– Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của tuần lễ học tâp suốt đời, đồng thời tuyên truyền vận động giáo viên và học sinh nâng cao tình thần trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn bản thân cũng như những người xung quanh trong đợt dịch theo sự hướng dẫn của Bộ y tế và thực hiện đúng quy định của nhà nước về phòng và chống dịch covid.

– Phát động CBGV, NV và học sinh tham gia các sự kiện về tuần lễ học tập suốt đời bằng hình thức trực tuyến

– Khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các diễn đàn Giáo dục, Hội thảo, Hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) tại địa chỉ http:// uil.unesco.org để giao lưu tìm hiểu thông tin và chia sẽ kinh nghiệm về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động dạy học tập.

 

  1. Hình thức tổ chức:

– Ngày 28/9 lập kế hoạch thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời gửi lên trang web trường

– Thông qua hội nhóm liên lạc của trường để thông báo phát động đến toàn thể CBGV, NV

– GV thông qua trang liên lạc cá nhân trên mạng xã hội hoặc liên lạc khác để thông tin và phát động đến toàn thể học sinh (nếu có thể) cùng tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

– Báo cáo kết quả về Phòng theo đúng thời gian quy định.

– GV và học sinh nắm rõ kế hoạch và tham gia thực hiện để đạt hiệu quả cao.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 của Trường THCS Quảng Sơn./.

 

                 NGƯỜI LẬP                                                                    DUYỆT CỦA BGH      

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Phan Thị Lệ Hằng                                                                 Nguyễn Khánh Hiển                                             

  Nơi nhận:

– PGD: B/c

– BGH

– TCM

– Chi đoàn, Liên đội

– GVCN;

– Lưu