ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Tư 25, 2020 8:48 sáng

Các Em HS hãy vào các đường link sau để tải các tài lệu về ôn tập

TOÁN- LÝ -TIN – CN:  http://thcsquangson.pgdbadon.edu.vn/?attachment_id=2193

VĂN-SỬ- ĐỊA- GD:          http://thcsquangson.pgdbadon.edu.vn/?attachment_id=2210

HÓA-SINH -ANH- CN:   http://thcsquangson.pgdbadon.edu.vn/?attachment_id=2213

Chú ý: Bôi đen đường link-Ấn chuột phải chọn đi đến…hoặc compy đường link mở tab mới sau đó nhấn chuột vào tên để tải về!