Thầy trò chúng em lao động vệ sinh phong quang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Tháng Chín 4, 2018 5:21 sáng

FB_IMG_1536013423001[1]FB_IMG_1536013443630[1]FB_IMG_1536013437696[1]FB_IMG_1536013427507[1]FB_IMG_1536013433565[1]FB_IMG_1536013417128[1]FB_IMG_1536013411396[1]FB_IMG_1535628666965[1]