GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Tháng Mười Một 22, 2017 8:09 chiều

Ngày soạn:22/10/2017                                     

 Ngày dạy:24,28/10/2017

 

CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ

 

  1. Mục tiêu bài học:

1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được

-Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế  sau chiến tranh thế giới thứ hai, và những thành tựu chủ yếu khoa học kỹ thuật  của Mĩ

– Hiểu được chính sách đối  nội đối ngoại của giới cầm quyền Mĩ

2/ Tư tưởng:

-Giúp học sinh hiểu rõ bản chất của chính sách đối nội đối ngoại của Mĩ đối với nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới

-Giúp học sinh  nhận thức rõ quan hệ  bình thường hoá giữa ta và Mĩ  từ năm 1995 đến nay

3/ Kĩ năng :giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích và khai quát vấn đề

II/Chuẩn bị bài giảng

* GV: -Bản đồ nước Mĩ .

-Một số tranh ảnh về nước Mĩ

* HS: đọc và nghiên cứu nội dung SGK

III/ Tiến trình tổ chức dạy học :

1/ Ổn định :

2/ Kiểm tra bài cũ : nhận xét bài làm bài kiểm tra một tiết.

3/  Giới thiệu bài mới :

Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với một tư thế oai hùng của một nước

thắng và thu được món lợi khổng lồ trong chiến tranh, do đó Mĩ có nhiều điều kiện phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nước Mĩ- một quốc gia có nhiều quan hệ với nước ta nửa sau thế kỉ XX.

Hoạt động giữa thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
* Hoạt động 1GV treo lược đồ nước MĩGV(H): Em biết gì về nước Mĩ

HS trả lời theo hiểu biết của mình

GV giới thiệu nước Mĩ trên bản đồ vị trí địa lý

Nằm ở bán cầu tây, được bao bọc bởi 2 đại dương lớn
có đường bờ biển dài => khí hậu ôn hòa thuận lợi cho sản xuất, phát triển tổng hợp kinh tế biển.
Tiếp cận Ca-na-đa và khu vực Mĩ la tinh.
Diện tích : 9629 nghìn km2 Dân số : 296,5 triệu người (năm 2005)
Trước chiến tranh sau khi thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 với chính sách mới của Ruzơven nền kinh tế Mĩ nhanh chóng đi vào ổn định và duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

GV(H):  Bước ra khỏi chiến tranh  thế giới thứ hai  nước Mĩ so với các nước châu Âu có những thuận lợi  gì Cụ thể thể năm 1945 -1950 nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào?

HS: thu được 114 tỉ đô la lợi nhuận, không bị chiến tranh tàn phá

GV đọc phần tư liệu nói thêm cho HS nắm: Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ chỉ có 30 vạn người chết, trong khi đó Liên Xô có 20 triệu, toàn thế giới 58 triệu, Mĩ không bị chiến tranh tàn phá trong khi đó các nước châu Âu  thiệt hại ước tính 260 triệu USD Mĩ thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí 114 tỉ USD.

Gv  treo bảng phụ  sản lượng các ngành kinh tế của Mĩ so với TG và một số nước

Các mặt  sản lượng so với thế giới và các nước
Công nghiệpNông nghiệp
Tài chính
Quân sự
56,7% ( TG) 

Gấp 2 lần Anh ,Pháp , Tây Đức, Ita Li A cộng lại

 

Chiếm 3/4  trử lượng vàng TG( 24,6 Tỉ đô la ) Là chủ nợ duy nhất trên thế giới.

 

Mạnh nhất thế giới, độc quyền bom nguyên tử.

Qua bảng thống kê trên em có nhận xét gì  về tình hình kinh tế  của nước Mĩ  5 năm đầu sau chiến tranh?

Học sinh nhận xét: kinh tế Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối về các mặt  trong thế giới  tư bản.

GV(H):  Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ như vậy?

HS trả lời

GV nhận xét và chốt nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cho HS xem một số thành tựu về KHKT

Trong khi các nước ở khu vực Á, Phi, Mĩ la tinh phải ra sức đấu tranh giải phóng dân tộc thì Mĩ lại có điều kiện phát triển kinh tế trong hòa bình.Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự phát triển kinh tế Mĩ

GV(H):  Trong những thập niên tiếp theo nền kinh tế Mĩ như thế nào ?

(Tuy vẫn đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng nền kinh tế Mĩ không còn giữ ưu thế tuyệt đối)

Biểu hiện: GV treo bảng phụ

 

 

GV(H):  Vì sao kinh tế Mĩ từ 1950 trở đi không còn chiếm ưu thế nữa?

-Trả lời :  dựa vào sgk

Gv minh hoạ thêm  một số ví dụ làm  rõ nguyên nhân sự suy giảm:

+ Tây Âu – Nhật Bản vươn lên trở thành  trung tâm kinh tế tài chính cạnh tranh gay gắt với Mĩ .

+ Kinh tế vấp phải  các cuộc suy thoái( 1950  đến 1990 có 8 lần suy thoái ), người Mĩ gọi đây là “ Thập niên suy thoái, thập niên lạm phát…”, tài chính, tiền tệ, rối loạn đặc biệt năm 1973-1974 thì đồng đô la bị phá giá.

+ Chi phí cho quân sự quá lớn đặc biệt trong thời kì chiến tranh lạnh Mĩ ra sức chạy đua vũ trang làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng, thiết lập các khối quân sự  như SEATO , NATO , sa lầy chiến tranh VN,  bắc Triều Tiên.

+ Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các  tầng lớp nhân dân trong xã hội quá lớn .

GV nói thêm: Tuy nhiên đây chỉ là sự suy giảm kinh tế tương đối của Mĩ.

* Hoạt động 2

GV: ë MÜ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai còng nh­ tr­íc ®©y chóng ta ®· nghiªn cøu, cã 2 ®¶ng (d©n chñ vµ céng hoµ) thay nhau cÇm quyÒn, bÒ ngoµi lµ 2 ®¶ng ®èi lËp nhau, thùc chÊt 2 ®¶ng cïng chung môc ®Ých vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña t­ b¶n ®éc quyÒn, t­ b¶n ®éc quyÒn n¾m gi÷, chi phèi toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ , x· héi MÜ.

GV(H):  Vậy sau chiến tranh chính sách đối nội của Mĩ có những nét cơ bản nào?

GV nêu vài nét đạo luật Táp Hắc Lay(chống công đoàn, chống đình công) đạo luật MacCaRan chống đảng cộng sản

 

Vì sao Mĩ lại ban hành các đạo luật này?

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị

Thái độ của nhân dân trước chính sách đối nội của Mĩ?

Họ rất bất bình và nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra.

 

 

Em có nhận xét gì về chính sách đối nội của Mĩ?

Hết sức phản động.

GV(H):  Mĩ đã thực hiện chính sách  đối  ngoại như thế nào ?

Thực hiện chiến lược toàn cầu

Em hiểu thế nào là chiến lược toàn cầu?

Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu với 3 mục tiêu:

• Một là, ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
• Hai là, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hoà bình, dân chủ trên thế giới.
• Ba là, khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

Để thực hiện chiến lược toàn cầu Mĩ đã làm gì?

+ Mĩ đã “ viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ.

+ Thành lập các khối quân sự: Bắc đại tây dương NATO, Khối quân sự Đ.N.Á SEATO

+ Gây chiến tranh xâm lược.

+ Đặc biệt sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới đơn cực

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu Mĩ vấp phải những khó khăn gì?

+ Sự phản đối của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

+ Thất bại trong các âm mưu xâm lược như ở Việt Nam.

+ Thế giới đang tiến tới xác lập thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Các nước như Tây Âu, Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh và cạnh tranh gay gắt với Mĩ.

Chính vì vậy giữa tham vọng và khả năng thực tế của Mĩ còn khoảng cách khá xa. Trong đó vụ khủng bố vào tòa tháp đôi của Mĩ vào ngày 11-9-2001 là một minh chứng cho điều đó.

GV cho HS xem hình ảnh

Em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ?

Tư tưởng bành trướng, xâm lược là bản chất của CNĐQ

Em hãy cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Mĩ?

-Trước 1995 là quan hệ đối đầu nhưng từ năm 1995 trở đi Mĩ và VN thiết lập lại quan hệ ngoại giao với phương châm “Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”

Mĩ ủng hộ Việt Nam trong việc gia nhập các tổ chức thế giới như WHO… , Khắc phục hậu quả chất độc màu da cam. VN giúp Mĩ tìm kiếm hài cốt binh lính Mĩ trong chiến tranh.

– Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế.

Một trong những kết quả rõ rệt về tiến triển trong quan hệ song phương Việt – Mỹ suốt 20 năm qua là số lần thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước ngày càng tăng. 

Chuyến thăm quan trọng đầu tiên là sự kiện Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam vào giữa tháng 11/2000. Ông cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. 

Năm 2016 TT Mĩ Obama đã đến thăm Việt Nam

Trong hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017 tống thống đương Nhiệm Mĩ DONATRUM cũng đến dự và sẽ hội đàm với Hà Nội khi hội nghị kết thúc.

 

I/ Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Từ 1945 à1950

– Sau CTTG II, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới tư bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Biểu hiện:

+ Công nghiệp: chiếm 56,47% sản lượng công nghiệp toàn thế giới

+ Nông nghiệp: gấp 2 lần 5 nước Anh, Đức, Pháp, I-ta-li-a, Nhật cộng lại

+ Tài chính: Chiếm ¾ trữ lượng vàng thế giới ( 24,6 Tỉ đô la )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nguyên nhân:

+ Thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.

+ Ở xa chiến trường, được hai đại dương che chở.

+ Giàu tài nguyên.

+ Được thừa hưởng các thành tựu KHKT của thế giới, thực hiện thành công cách mạng KHKT lần 2

+ Không bị chiến tranh tàn phá.

 

 

 

 

2/ Tình hình kinh tế Mĩ trong những thập nên sau:

– Không còn giữ ưu thế như trước kia nữa

– Biểu hiện: (SGK)

 

 

 

 

 

 

 

– Nguyên nhân :

+ Bị các nước Tây Âu và Nhật bản cạnh tranh gay gắt.

+ Thường xuyên bị khủng hoảng.

+ Chi phí cho quân sự lớn.

+ Sự chênh lệch giàu nghèo trong  XH quá lớn.

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Chính sách đối nội đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh

 

 

 

 

 

 

1/  Chính sách đối nội

-Ban hành các đạo luật phản động .

 

-Chống phong trào công nhân

-Chống đảng cộng sản hoạt động

-Phân biệt chủng tộc

=> Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lên cao.

 

 

 

 

 

 

2/ Đối ngoại

– Thực hiện chiến lược toàn cầu

– Thiết lập trật tự thế giới  đơn cực ( 1991-2000)

=> thực tế Mĩ chưa đủ khả năng làm được .

  1. Sơ kết bài học:

a/ Củng cố :

– GV nêu khái quát cho HS những nội dung chính của bài

b/ Dặn dò:

– Hoàn thành các bài tập tỏng vở bài tập

– Tham khảo bài 9 Nhật Bản tìm hiểu quá trình khôi phục và phát triển kinh tế của Nhật.