HOANG TRONG AN: KẾ HOẠCH THI BÁO TƯỜNG 20-11

Tháng Mười Một 1, 2017 8:30 chiều
 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNLĐ TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc  

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI BÁO TƯỜNG

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Năm học 2017 – 2018

  

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường THCS Quảng Sơn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Thực hiện quyết định số   /QĐ-THCS, ngày    tháng   năm 2017 của Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Sơn  về việc tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2017 – 2018

Ban tổ chức cuộc thi xây dựng kế hoạch cuộc thi báo tường như sau:

  1. MỤC ĐÍNH – YÊU CẦU.
  2. Mục đích.

– Giáo dục truyền thống Tôn sư trong đạo.

– Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh trong trường.

  1. Yêu cầu.

– Ban tổ chức; Tổng phụ trách đội; Giáo viên chủ nhiệm; Các lớp và các cá nhân, tổ chức  phối hợp tuyên truyền, thực hiện tốt kế hoạch.

– Mỗi tập thể lớp hoàn thành  01 sản phẩm  để tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, thời gian.

  1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
  2. Thành lập ban tổchức.

                             (Theo quyết định của Hiệu trưởng)

Q       2. Thành lập ban giámkhảo.

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Khánh Hiển Hiệu trưởng Trưởng ban giám khảo
2 Hoàng Thùy Anh Phó hiệu trưởng Phó ban
3 Hoàng Trọng An Tổng phụ trách Phó ban
4 Nguyễn Lương Cảnh  BT chi Đoàn Thư ký
5 Trần Đức Trường Giáo viên Ngữ Văn Thành viên
6 Đào Anh Việt Giáo viên Mĩ thuật Thành viên
7 Trần Thị Xuân KT Thành viên
  1. Thể lệ cuộc thi.

3.1. Đối tượng.

– 12 lớp của Trường THCS Quảng Sơn.

3.2. Thời gian.

         + Thời gian bắt đầu:   01/11/2017.
         + Thời gian thu sản phẩm:   Sáng 18/11/2017.
         + Trưng bày sản phẩm: Từ ngày 18 – 19/11/2017 tại văn phòng  trường
         + Chấm báo tường: Chiều 19/11/2017.
         + Công bố kết quả: 20/11/2017.
         +  Địa điểm thu sản phẩm:  Văn phòng  trường

3.3. Hình thức.

– Khổ báo: Chiều rộng 60cm, chiều dài 80cm .

– Báo được đóng quyển theo chiều dọc, khi mở báo xem thì lật từ dưới lên; có móc treo.

– Số trang báo: Quy định số trang ít nhất (tối thiểu) của tờ báo là 10 trang.

– Đầu báo: Thể hiện được tên chi đội, tên đầu báo, tên lớp, các họa tiết trang trí,…)

  – Bố cục gồm 4 phần: Văn xuôi, thơ, tranh vẽ, truyện cười

            – Chữ: Viết tay, bằng tiếng Việt.

            – Minh họa: Vẽ, cắt dán.

            – Chất liệu nền báo: In bằng bạt

            – Chất liệu trang trí: Khuyến khích sự sáng tạo, độc đáo.

            3.4. Nội dung.

            – Hướng về truyền thống tôn sư trọng đạo, nhà trường, bạn bè, quê hương, đất nước.

  1. Biểu điểm.

4.1. Trang bìa (20 điểm)
– Đầy đủ theo quy định (10điểm)
– Tiêu đề ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa với chủ đề (5điểm)

– Cân đối, hài hòa, ấn tượng (5 điểm)
4.2. Nội dung (60điểm)
– Nhan đề, lời ngỏ, tựa đề có ý nghĩa với chủ đề bài viết (10 điểm)
– Đủ chuyên mục, các bài viết tự sáng tác là chủ yếu, hạn chế sưu tầm. (10điểm)
– Các bài viết đúng nội dung chủ để cuộc thi (10điểm)
– Nội dung các bài viết hay, có ý nghĩa, có cảm xúc (15 điểm)
– Tranh, ảnh đẹp, phù hợp, có ý nghĩa với chủ đề bài viết (10điểm)
– Phụ lục (5điểm)
4.3. Hình thức (20 điểm)
– Bố cục trình bày hài hòa, cân đối rõ ràng, màu sắc trang nhã, phù hợp (5 điểm)
– Chữ viết tay đẹp, rõ ràng, dễ đọc (10 điểm)
– Có sự sáng tạo (5 điểm)

  1. Cơ cấu giải thưởng.

            + 01 giải Nhất.

+ 02 giải Nhì.

+ 02 giải Ba.

+ 07 giảiKhuyến khích.

  1. Tổ chức thực hiện.

– Ban tổ chức triển khai, tổ chức cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng và theo qui định của thể lệ giải.

 

 

– Giao cho:

+ Đ/c Đào Anh Việt – Giáo viên môn Mĩ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về hình thức cho các lớp trong thời gian cuộc thi diễn ra.

+ Đ/c Hoàng Trọng An –Tổng phụ trách chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền và đôn đốc giáo viên chủ nhiệm, học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng và theo qui định của thể lệ giải.

– Đ/c Trần Thị Xuân KT lên dự trù kinh phí khen thưởng các lớp đạt giải.

– Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp chủ nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của kế hoạch đã chỉ đạo.

– Đối với Liên đội: Phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, theo dõi việc thực hiện của các chi đội, đôn đốc nộp báo tường về BTC đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch công tác tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2017-2018 của trường THCS Quảng Sơn, yêu cầu các các nhân, tổ chức trong nhà nhà trường cùng phối hợp để thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác để giải quyết.

   Nơi nhận:

 

  HIỆU TRƯỞNG                TỔNG PHỤ TRÁCH 
– Hiệu trưởng (để b/c);– Các PHT, TPT, GVCN (để t/hiện);– Lưu VT. 

 

  Nguyễn Khánh Hiển                Hoàng Trọng An