LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TIẾT 32 LỚP 7

Tháng Mười Một 22, 2017 8:06 chiều

 

Ngày soạn:    

Ngày dạy:     

 

Tiết 32 :                                         Lịch sử địa phương

 Bài 2: QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KÌ QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐẠI VIỆT

 

 1. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 2. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản sau:

– Quảng Bình sau một thời gian là địa đầu của vương quốc Champa thì đến thời nhà Lý dải đất từ Đèo Ngang đến Cửa Việt trở về với lãnh thổ Việt Nam

– Nhà Lý đã có nhiều biện pháp để tạo lập mảnh đất Quảng Bình.

– Nhân dân Quảng Bình có những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến thời Trần Lê

– Những thành tựu kinh tế, văn hoá giáo dục của nhân dân Quảng Bình.

 1. Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương Quảng Bình, hiểu được những khó khăn trong buổi đầu tạo dựng mảnh đất Quảng Bình.
 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng so sánh, nhận xét, đánh giá về thời kì lịch sử này của Quảng Bình
 3. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 • Giáo viên: Tài liệu về lịch sử Quảng Bình.
 • Học sinh: Sưu tầm tư liệu về Quảng Bình thời kì Trần – Lê.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

 1. Ổn định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi:          Em hãy đánh giá về những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly?

 1. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
* Hoạt động 1GV trình bày cho HS thấy được năm 192 nhân dân Chàm đã đánh đuổi được phong kiến nhà Hán ra khỏi đất Nhật Nam dựng lên nước Chăm-pa độc lập từ Đèo Ngang đến Thuận Hải.Trong gần 9 thế kỉ Quảng Bình là địa đầu của vương quốc Cham-pa ở phía Bắc.? Quảng Bình trở về lãnh thổ Việt Nam trong hoàn cảnh nào?– HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

– GV nhận xét và bổ sung: Mùa xuân năm 1069 (Kỉ Dậu) triều Lý cử một đạo quân do Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh vào kinh thành Cham-pa, bắt được vua Cham-pa. Để cuộc tội Chế Cũ đã cắt ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh (từ Quảng Bình đến Gio Linh ngày nay) nhường cho nhà Lý.Cũng từ đó, dải đất từ đèo Ngang đến Cửa Việt trở về với lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 1075 vua sai Lý Thường Kiệt đi tuần biên thuỳ,vẽ địa đồ hình thế núi sông cả ba châu ấy dâng lên và đổi châu Địa Lý làm châu Lâm Bình

? Nhà Lý đã làm gì để tạo lập mảnh đất Quảng Bình?

– HS trả lời câu hỏi

– GV bổ sung:

+ xuống chiếu mộ dân đến ở

+ tổ chức khai khẩn đất hoang

+ khai sơn lập ấp

+ tạo dựng xóm làng làm ăn sinh sống

+ nhân dân Quảng BÌnh trở thành lực lượng bảo vệ biên thuỳ phía Nam của nhà nước Đại Việt.

* Hoạt động 2

GV yêu cầu HS nhắc lại các mốc thòi gian diễn ra cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của dân tộc

? Nhân dân Quảng Bình đã có đóng góp gì trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên dưới thời Trần?

– HS nêu những đóng góp cơ bản của nhân dân Quảng Bình

– GV dẫn chứng thêm và lồng ghép với phần lịch sử dân tộc để học sinh thấy rõ hơn vai trò của nhân dân Quảng Bình.

 

 

 

 

? Trong cuộc kháng chiến chốn quân Minh nhân dân Quảng Bình đã làm được những gì?

– HS nêu những việc làm của nhân dân Quảng Bình

– GV nói thêm về sự kiện tháng 8/1425, quân Lam Sơn tiến hành giải phóng Tân Bình Thuận Hoá, đến Quảng Bình đã làm nên trận phục kích lớn ở Hà Khương – Bố Trạch tiêu diệt hơn 1000 tên giặc. Sau đó, nhân dân đã ủng hộ tích cực đem của cải đón tiếp nghĩa quân và tham gia nhập ngũ rất đông làm quân Minh ở hai thành khiếp sợ phải đầu hàng.

– Ngoài ra ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn  lực lượng nhân dân Quảng Bình đã có mặt và lập nhiều công trạng lớn.

* Hoạt động 3:

? Nhân dân Quảng Bình đã đạt được những thành tựu gì về kinh tế?

– HS nêu được những việc làm của nhân dân Quảng Bình nhằm xây dựng nền kinh tế tự chủ

– GV mở rộng thêm

? Ngoài ra trong lĩnh vực văn hoá giáo dục Quảng Bình đạt được thành tựu gì nổi bật?

– GV kể câu chuyện về trạng nguyên Trương Xán – vị trạng nguyên đầu tiên của mảnh đất Quảng Bình.

GV sơ kết: Thời Lý, Trần, Lê Quảng Bình là một phần máu thịt của lãnh thổ Đại Việt. Tuy còn nhiều gian khó, nhưng con người ở mảnh đất này cũng đã góp phần xây dựng quốc gia phong kiến Đại Việt và bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc.

 

I. Dải đất cực Nam của nhà Lý:   

 

– Từ thế kỉ II đến thế kỉ XI Quảng Bình là địa đầu của vương quốc Cham-pa ở phía Bắc

 

 

 

 

– 1069 (Kỉ Dậu) vua Cham-pa đã cắt ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh (từ Quảng Bình đến Gio Linh ngày nay) nhường cho nhà Lý

 

 

 

 

 

 

– 1075 vua sai Lý Thường Kiệt đi tuần biên thuỳ,vẽ địa đồ hình thế núi sông cả ba châu ấy dâng lên và đổi châu Địa Lý làm châu Lâm Bình

– Nhà Lý xuống chiếu mộ dân đến ở, tổ chức khai khẩn đất hoang, khai sơn lập ấp, tạo dựng xóm làng làm ăn sinh sống để tạo lập mảnh đất Quảng Bình

 

 

II. Quảng Bình trong các cuộc kháng chiến thời Trần – Lê

 

 

a/ Kháng chiến chống Mông Nguyên:

– Thực hiện triệt để kế sách “vường không nhà trống”

 

 

 

– Góp sức người sức của vì công cuộc giữ nước vĩ đại như giúp nhà Trần vận chuyển binh thuyền, giữ vững an toàn phần đất biên thuỳ phía Nam…

 

b/ Kháng chiến chống quân Minh:

– Nhân dân đã ủng hộ tích cực đem của cải đón tiếp nghĩa quân và tham gia nhập ngũ rất đông.

 

– Ngoài ra ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lực lượng nhân dân Quảng Bình đã có mặt và lập nhiều công trạng lớn.

 

III. Góp phần xây dựng quốc gia Đại Việt

 

* Kinh tế:

-Xây dựng điền trang ở địa phương, mộ dân khai khẩn đất hoang

– Khai phá đồi nương, lấn biển mở đât lập làng

 

* Văn hoá giáo dục: đạt được một số thành tựu đáng kể.

 1. Củng cố:

GV đưa một số câu hỏi yêu cầu HS trả lời

 1. Nhà Lý đã làm gì để tạo lập mảnh đất Quảng Bình?

– Nhà Lý xuống chiếu mộ dân đến ở, tổ chức khai khẩn đất hoang, khai sơn lập ấp, tạo dựng xóm làng làm ăn sinh sống để tạo lập mảnh đất Quảng Bình

 1. Nhân dân Quảng Bình có vai trò như thế nào trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược thời Trần Lê?

* Kháng chiến chống Mông – Nguyên:

– Thực hiện triệt để kế sách “vườn không nhà trống”

– Góp sức người sức của vì công cuộc giữ nước vĩ đại như giúp nhà Trần vận chuyển binh thuyền, giữ vững an toàn phần đất biên thuỳ phía Nam…

* Kháng chiến chống quân Minh:

– Nhân dân đã ủng hộ tích cực đem của cải đón tiếp nghĩa quân và tham gia nhập ngũ rất đông

– Ngoài ra ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lực lượng nhân dân Quảng Bình đã có mặt và lập nhiều công trạng lớn.

 1. Hướng dẫn học về nhà:

– Học thuộc bài.

– Chuẩn bị bài 17 “Ôn tập chương II và chương III”

RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

—————-–——————-