DANH SÁCH HS LỚP 6-3

Tháng Mười 22, 2017 3:28 chiều
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Năm học 2017-2018 Năm học 2016-2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm
1 Mai Thị Lan Anh 16/10/2006 6.3
2 Trần Thanh Dũng 7/11/2006 6.3
3 Trần Bảo Duy 9/5/2006 6.3
4 Đoàn Tuấn Đạt 28/1/2006 6.3
5 Đoàn Thị Thùy Giang 22/9/2006 6.3
6 Trương Minh Hải 30/6/2006 6.3
7 Đoàn Thanh Hiền 29/11/2006 6.3
8 Phan Hồ Việt Hoàng 29/11/2006 6.3
9 Nguyễn Thị Hồng 20/10/2005 6.3
10 Hồ Tiến Hùng 14/8/2006 6.3
11 Trương Nhật Huy 30/8/2006 6.3
12 Nguyễn Thị Linh 1/4/2006 6.3
13 Phan Minh Ngọc 12/11/2006 6.3
14 Trương Yến Ngọc 6/9/2006 6.3
15 Nguyễn Thiện Nhân 24/12/2006 6.3
16 Đoàn Phương Nhung 27/8/2006 6.3
17 Nguyễn Thanh Phong 13/8/2006 6.3
18 Trần Bảo Phúc 5/3/2006 6.3
19 Nguyễn Quốc Quyền 8/8/2006 6.3
20 Nguyễn Văn Soái 14/3/2006 6.3
21 Phan Ngọc Sơn 20/5/2006 6.3
22 Trương Mỹ Tâm 12/4/2006 6.3
23 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 8/9/2006 6.3
24 Trương Minh Khánh Thạch 10/2/2006 6.3
25 Nguyễn Thị Trang 1/2/2006 6.3
26 Mai Quỳnh Trâm 1/7/2006 6.3
27 Trương Tấn Tuyên 16/10/2006 6.3
28 Hoàng Thị Ánh Tuyết 14/7/2006 6.3
29 Đoàn Quốc Vương 8/10/2006 6.3
30 Hoàng Thị Xanh 23/9/2006 6.3