Kế hoạch BDHSG môn Lịch sử

Tháng Mười 22, 2017 3:24 chiều

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ

 

Họ và tên: Trần Thị Mai Hoa

Tổ: Khoa học xã hội

Phần hành được giao: Bồi dưỡng HSG môn Lịch sử

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

* Thuận lợi:

– Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện, ưu tiên đầu tư chất lượng mũi nhọn.

– Giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

* Khó khăn:

– Số học sinh giỏi các năm qua có tăng nhưng chưa cao, nhiều học sinh học lệch môn.

– Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới.

  1. MỤC TIÊU:

– Nâng cao chất lượng học sinh giỏi nói chung.

– Nâng cao ý thức học tập, nhu cầu học tập của học sinh.

– Đáp ứng với nhu cầu của học sinh, phụ huynh và tạo điều kiện cho các em phát triển một cách toàn diện.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

  1. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
  2. a) Các chỉ tiêu phấn đấu:

* Môn lịch sử 8:

– Học sinh giỏi cấp Thị: 1 giải

* Môn lịch sử 9:

– Học sinh giỏi cấp Thị: 01 giải

– Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 01 giải

  1. b) Các biện pháp thực hiện:

* Đối với Ban giám hiệu:

– Cần phải phân công chuyên môn hợp lí, lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm, nhiệt tình.

– Động viên khuyến khích kịp thời giáo viên bồi dưỡng.

* Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng:

– Giáo viên phải có chuyên môn giỏi, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, luôn có ý thức tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tích lũy kiến thức, luôn xứng đáng là “ Người dẫn đường tin cậy” cho học sinh.

– Trong công tác bồi dưỡng khâu tuyển chọn học sinh là vấn đề quan trọng nhất. Muốn làm được điều đó trước hết giáo viên phải thực sự giỏi về chuyên môn và có phương pháp truyền thụ tốt mới hấp dẫn và thu hút được học sinh theo môn của mình.

– Giáo viên phải lập chương trình bồi dưỡng làm sao đảm bảo kiến thức từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Từ cái biết đến chưa biết làm sao kích thích được khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh, nhưng cũng không áp đặt làm cho học sinh đễ chán hoặc quá khó làm học sinh nản chí.

– Giáo viên cũng cần bổ sung tài liệu đặc biệt là tài liệu tham khảo, các dạng đề thi, động viên các em có ý thức tìm tòi thêm.

– Chú trọng thời gian bồi dưỡng, phân bố thời gian, kiến thức hợp lí tránh dồn ép vào thời gian cuối.

– Học sinh tham khảo các dạng đề học sinh giỏi và hướng dẫn cách phát hiện đề và làm bài.

– Động viên HS tích cực đọc, tham khảo tài liệu của giáo viên cung cấp.

* Đối với học sinh:

– Phải thực sự đam mê bộ môn và nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc học.

– Có ý thức tự học, tìm tòi sáng tạo trong việc học và tham khảo tài liệu.

– Tham mưu với hội khuyến học, hội phụ huynh, có phần thưởng thích đáng cho những học sinh đạt giải các cấp.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
Tháng 8,9 Phát hiện học sinh giỏi:- Lập danh sách học sinh giỏi.- Tổ chức khảo sát số học sinh giỏi – chọn đội tuyển.
Tháng 10 – Bổ sung tài liệu tham khảo, bồi dưỡng.- Bố trí thời gian để BDHS giỏi.- Ra các dạng bài tập để HS ôn.- Đưa các đề yêu cầu HS giải.

– GV chấm và chữa đề cho học sinh.

Tháng 11 – Bố trí thời gian để BDHS giỏi.- Ra các dạng bài tập để HS ôn- Đưa các đề yêu cầu HS giải- GV chấm và chữa đề cho học sinh.
Tháng 12, – Bố trí thời gian để BDHS giỏi.- Ra các dạng bài tập để HS ôn- Đưa các đề yêu cầu HS giải- GV chấm và chữa đề cho học sinh.
Tháng 1,2 – Bố trí thời gian để BDHS giỏi.- Ra các dạng bài tập để HS ôn- Đưa các đề yêu cầu HS giải- GV chấm và chữa đề cho học sinh.
Tháng 3,4,5,6,7 – Tiếp tục bồi dưỡng học sinh có tiềm năng của môn mình.

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8

 

TT NỘI DUNG SỐ TIẾT GHI CHÚ
Chuyên đề 1 Ôn tập kiến thức lớp 6-7 3
Chuyên đề 2 Cách mạng tư sản và sự xác lập của CNTB 3
Kiểm tra chuyên đề 2 + chữa bài kiểm tra chuyên đề 2 4
Chuyên đề 3 Các nước Âu- Mĩ cuối TK XIX – đầu TK XX 3
Kiểm tra chuyên đề 3+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 3 4
Chuyên đề 4 Phong trào công nhân quốc tế và sự ra đời của CN MácSự phát triển của KT-KH, văn học, nghệ thuật cuối TK XIX đầu TK XX 3
Kiểm tra chuyên đề 4+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 4 4
Chuyên đề 5 Châu Á TK XVIII- đầu TK XX 3
Kiểm tra chuyên đề 5+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 5 4
Chuyên đề 6 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 3
Kiểm tra chuyên đề 6+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 6 4
Chuyên đề 7 Cách mạng tháng 10 Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 3
Kiểm tra chuyên đề 7+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 7 4
Chuyên đề 8 Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) 3
Kiểm tra chuyên đề 8+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 8 4
Chuyên đề 9 Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 3
Kiểm tra chuyên đề 9+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 9 4
Chuyên đề 10 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) 3
Kiểm tra chuyên đề 10+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 10 4
Chuyên đề 11 Sự phát triển của văn hóa, KHKT thế giới nữa đầu TKXX 3
Kiểm tra chuyên đề 11+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 11 4
Chuyên đề 12 Lịch sử Việt Nam từ 1858 -1884 10
Kiểm tra chuyên đề 12+ chữa bài kiểm tra chuyên đề 12 4
Chuyên đề 13 Lịch sử địa phương 3
Luyện đề thi

 

Quảng Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Người lập kế hoạch

 

 

Trần Thị Mai Hoa