DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7.3 TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

Tháng Mười 21, 2017 8:32 sáng

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7.3

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017-2018 Năm học 2016-2017  Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm
1 Mai Đức Trung 23/03/2005 Giỏi Tốt
2 Hà Thái Bảo 06/01/2005 73 Khá Tốt
3 Trương Minh Hạnh 16/10/2005 73 Khá Tốt
4 Đinh Thị Mỹ Hiển 28/11/2004 73 Khá Tốt
5 Trần Ngọc Hiếu 27/06/2005 73 Khá Tốt
6 Trương Thái Hoà 12/11/2005 73 Khá Tốt
7 Trần Ngọc Vũ Hoàng 07/10/2005 73 Khá Tốt
8 Phan Thanh Long 07/08/2005 73 Khá Tốt
9 Trần Thị Ngọc Lương 12/10/2005 73 Khá Tốt
10 Đoàn Thị Hồng Nhung 07/11/2005 73 Khá Tốt
11 Đoàn Thị Nữ 20/01/2005 73 Khá Tốt
12 Nguyễn Thị Phiên 06/02/2005 73 Khá Tốt
13 Nguyễn Thị Phụng 10/06/2005 73 Khá Tốt
14 Trần Ngọc Sơn 01/01/2005 73 Khá Tốt
15 Nguyễn Đình Thái 02/09/2005 73 Khá Tốt
16 Đoàn Phúc An 02/09/2005 73 TB Tốt
17 Trương Thị Kim Chi 14/01/2005 73 TB Tốt
18 Nguyễn Thị Huyền Diệu 13/10/2005 73 TB Tốt
19 Đoàn Thị Thu Hà 03/09/2005 73 TB Tốt
20 Phạm Thị Thu Hiền 14/10/2005 73 TB Tốt
21 Trần Huy Hoàng 04/06/2005 73 TB Tốt
22 Nguyễn Thị Huyền 12/10/2005 73 TB Tốt
23 Nguyễn Văn Hưng 13/06/2005 73 TB Tốt
24 Đoàn Quốc Khánh 04/04/2005 73 TB Tốt
25 Trần Thị Thuỳ Linh 27/02/2005 73 TB Tốt
26 Trương Xuân Linh 02/11/2005 73 TB Tốt
27 Nguyễn Thị Luyến 04/04/2005 73 TB Tốt
28 Nguyễn Văn Sang 26/10/2005 73 TB Tốt
29 Mai Xuân Thái 01/04/2005 73 TB Tốt
30 Nguyễn Văn Thắng 28/02/2005 73 TB Tốt
31 Trần Đình Văn 02/11/2005 73 TB Tốt