DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6.2 TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

Tháng Mười 21, 2017 8:33 sáng

PHÒNG GD TX BA ĐỒN

      Trường THCS Quảng Sơn             DANH SÁCH HỌC SINH 62

 

TT Họ tên học sinh Ngày sinh Lớp năm học          2017-2018      Năm học 2016-2017 Ghi chú
Hạnh kiểm Học lực
1 Trần Văn Công 05/8/2006 62 Tốt Giỏi
2 Hoàng Trần Thanh Hà 24/5/2006 62 Tốt Giỏi
3 Trần Hoàng Hà 19/5/2006 62 Tốt Giỏi
4 Mai Thị Khánh Huyền 17/2/2006 62 Tốt Giỏi
5 Phan Thị Ly Na 01/3/2006 62 Tốt Giỏi
6 Trương Bảo Nguyên 04/01/2006 62 Tốt Giỏi
7 Trần Phúc Nhân 15/5/2006 62 Tốt Giỏi
8 Trần Nguyễn Hạnh Nhi 07/11/2006 62 Tốt Giỏi
9 Hoàng Yến Nhi 26/05/2006 62 Tốt Giỏi
10 Trần Phương Nhi 15/5/2006 62 Tốt Giỏi
11 Phạm Như Quỳnh 12/01/2006 62 Tốt Giỏi
12 Hoàng Văn Thảo 24/5/2006 62 Tốt Giỏi
13 Đoàn Thị Thùy Trang 05/04/2006 62 Tốt Giỏi
14 Trần Huyền Trang 09/11/2006 62 Tốt Giỏi
15 Võ Hương Giang 17/10/2006 62 Tốt Khá
16 Nguyễn Thị Hằng 29/5/2006 62 Tốt Khá
17 Trần Văn Huy 03/7/2006 62 Tốt Khá
18 Mai Thị Diệu Huyền 16/9/2006 62 Tốt Khá
19 Đoàn Tiến Nghị 08/12/2006 62 Tốt Khá
20 Nguyễn Thị Mai Tâm 24/6/2006 62 Tốt Khá
21 Trương Minh Thạnh 18/10/2006 62 Tốt Khá
22 Đoàn Anh Tú 03/6/2006 62 Tốt Khá
23 Trương Anh Tuấn 28/10/2006 62 Tốt Khá
24 Trần Thị Ngọc Ánh 18/3/2006 62 Tốt TB
25 Đoàn Tiến Dũng 08/7/2006 62 Tốt TB
26 Trần Văn Huy 12/3/2006 62 Tốt TB
27 Mai Anh Minh 04/10/2006 62 Tốt TB
28 Đỗ Đức Tài 28/11/2006 62 Tốt TB
29 Trần Quốc Việt 03/12/2006 62 Tốt TB
30 Hoàng Quang Vinh 29/5/2006 62 Tốt TB