GIÁO AN SỬ 8 TIẾT 33

CHƯƠNG V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ VĂN HOA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

giáo án thể hiện chuyên đề dạy toán song ngữ

Period 24: Some problems about directly proportional quantity Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN   I- Object/ Mục tiêu *Knowledge/ Kiến thức – Students know how to do the math on the proportional quatity and scaling (Học sinh biết cách làm…
received_1900447903404739

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 06/10/2018 Trường THCS Quảng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.Sau khi nghe Đ/C Nguyễn Khánh Hiển-Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình và triển khai nhiệm vụ năm học…