GIÁO AN SỬ 8 TIẾT 33

CHƯƠNG V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ VĂN HOA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

giáo án thể hiện chuyên đề dạy toán song ngữ

Period 24: Some problems about directly proportional quantity Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN   I- Object/ Mục tiêu *Knowledge/ Kiến thức – Students know how to do the math on the proportional quatity and scaling (Học sinh biết cách làm…

GIÁO ÁN NGHĨA CỦA TỪ (Nguồn từ cô Hoàng Lan)

NGHĨA CỦA TỪ Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: – Thế nào là nghĩa của từ? – Một số cách giải thích nghĩa của từ. Kĩ năng: Luyện kỹ năng giải thích nghĩa của từ để dùng từ một cách có ý thức…

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9: NƯỚC MĨ

Ngày soạn:22/10/2017                                       Ngày dạy:24,28/10/2017   CHƯƠNG III : MĨ ,NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 10                                             Bài 8 : NƯỚC MĨ   Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức:Giúp học sinh nắm được -Nắm được những nét chính về tình hình  kinh tế …

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TIẾT 32 LỚP 7

  Ngày soạn:     Ngày dạy:        Tiết 32 :                                         Lịch sử địa phương  Bài 2: QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KÌ QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐẠI VIỆT   MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản sau: – Quảng…

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT -LÀO

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – LÀO, LÀO – VIỆT NAM”   Họ tên: Trần Thị Mai Hoa .     Tuổi: 37 Địa chỉ: Chi bộ trường THCS Quảng Sơn. Số điện thoại: 0915451291 NHỮNG BIỂU HIỆN SINH ĐỘNG CỦA…

Kế hoạch BDHSG môn Lịch sử

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ   Họ và tên: Trần Thị Mai Hoa Tổ: Khoa học xã hội Phần hành được giao: Bồi dưỡng HSG môn Lịch sử ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: * Thuận lợi: – Nhà trường luôn tạo mọi…

Giáo án bài 26: Thiên nhiên Châu Phi

I. Mục tiêu bài học Mục tiêu Kiến thức . Nắm được đặc điểm về vị trí địa lí, hình dạng lục địa châu Phi. . Đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Phi. Kỹ năng . Đọc và phân tích lược…