Untitled19

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018 – 201

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số     /KH-THCSQS             Quảng Sơn, ngày 09  tháng 9  năm 2018   KẾ…
received_1900447903404739

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 06/10/2018 Trường THCS Quảng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.Sau khi nghe Đ/C Nguyễn Khánh Hiển-Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình và triển khai nhiệm vụ năm học…