IMG20180319142700[1]

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2019-2020

Các Em HS hãy vào các đường link sau để tải các tài lệu về ôn tập TOÁN- LÝ -TIN – CN:  http://thcsquangson.pgdbadon.edu.vn/?attachment_id=2193 VĂN-SỬ- ĐỊA- GD:          http://thcsquangson.pgdbadon.edu.vn/?attachment_id=2210 HÓA-SINH -ANH- CN:   http://thcsquangson.pgdbadon.edu.vn/?attachment_id=2213 Chú ý: Bôi đen đường link-Ấn chuột phải chọn đi…

kế hoạch tuần lễ học tập suốt đời

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN Số: /KH-TV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời…