Untitled19

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018 – 201

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số     /KH-THCSQS             Quảng Sơn, ngày 09  tháng 9  năm 2018   KẾ…
received_1900447903404739

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 06/10/2018 Trường THCS Quảng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.Sau khi nghe Đ/C Nguyễn Khánh Hiển-Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình và triển khai nhiệm vụ năm học…

HOANG TRONG AN: KẾ HOẠCH THI BÁO TƯỜNG 20-11

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNLĐ TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 Năm học 2017…

Chuyên đề: Phương pháp dạy học Tiếng Anh hệ 10 năm

CHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH HỆ 10 NĂM   ĐẶT VẤN ĐỀ Việc dạy- học ngoại ngữ nói chung và bộ môn tiếng anh ở nước ta nói riêng đang thực hiện bước chuyển từ chư­ơng trình giáo dục tiếp cận nội dung…